MK IT Business Solutions

HR modul

Modul ljudskih resursa (HR - Human Resources) čine matični podaci, podešavanja i transakcije potrebne za zapošljavanje, praćenje i otpuštanje zaposlenih u okviru kompanije.

Podmoduli modula za ljudske resurse su:

  • Evidencija podataka o zaposlenima,

  • Organizaciona struktura u pruzeću,

  • Evidencija konkursa i biografija kandidata,

  • Upravljanje organizacijom,

  • Planovi putovanja i putnih troškova,

  • Upravljanje vremenom,

  • Plate.

Neki od procesa koji se prate u modulu ljudskih resursa:

HR_modul

 

Ovo je samo kratak opis HR modula za one koji se prvi put sreću sa SAP ERP sistemom, za dodatne informacije možete nas kontaktirati. Naš tim će vrlo rado doći kod Vas i održati detaljnu prezentaciju svih modula koji Vas interesuju i odgovoriti na sva Vaša pitanja.