MK IT Business Solutions

QM modul

Modul upravljanja kvalitetom (QM - Quality Management) osigurava da proizvodi zadovoljavaju regulatorne standarde i kompanijske specifikacije proizvoda. Procesi u modulu kontrole kvaliteta su maksimalno integrisani sa procesima u proizvodnji.

Modul upraljanja kvalitetom sadrži neke od sledećih funkcionalnosti:

QM_modul

 

Modul kontrole kvaliteta pokriva procese planiranja kontrole, provere kontrole i inspekcije:

  • Planiranje kvaliteta: kreiranje i upravljanje matičnim podacima potrebnim za planiranje i izvršenje kontrola kvaliteta,

  • Kontrola kvaliteta: provera da li objekat koji se kontroliše zadovoljava zadate kriterijume,

  • Sertifikati kvaliteta: dokumenti koji sadrže zadate tekstove, vrednosti i rezultate kontrola,

  • Obaveštenja o kvalitetu: beleženje problema koji su rezultirali zbog lošeg kvaliteta,

  • Kontrola kvaliteta: kombinuje planiranje kontrola, rezultate kontrola i obaveštenaj o kvalitetu,

  • Upravljanje opremom za testiranje: vođenje matičnih podataka o opremi za testiranje.

Ovo je samo kratak opis QM modula za one koji se prvi put sreću sa SAP ERP sistemom, za dodatne informacije možete nas kontaktirati. Naš tim će vrlo rado doći kod Vas i održati detaljnu prezentaciju svih modula koji Vas interesuju i odgovoriti na sva Vaša pitanja.